– Pertsonengan honako espiritualitatea suspertu eta indartu nahi dugu: kristaua, solidarioa, misiolaria eta klaretarra.
– Buscamos despertar y reforzar en las personas su espiritualidad cristiana, solidaria, misionera y claretiana.

Misiolari Keinua (2023ko Aste Santua) – Gesto Misionero (Semana Santa 2023)

Badakizu? Aste Santua modu ezberdinean bizi da munduko leku askotan, eta gainera herri eta hiri bakoitzean tradizio eta ohitura ugari daude. Ziur gaude zuk bat baino gehiago ezagutzen duzula. // ¿Sabes? La Semana Santa se vive de diferente manera en muchas partes del mundo, además existen muchas tradiciones y costumbres en cada pueblo y en cada ciudad. Estamos seguros de que tú conoces más de una.

Sin comentarios

Misiolari esperientzia 2023 – Experiencia misionera 2023

Claret Askartza Ikastetxeko fede taldeetako zortzi gaztek hartuko dute parte aurten Proclade Yanapay Fundazioak antolatzen duen Misiolari Esperientzian. // Ocho jóvenes pertenecientes a los grupos de fe del Colegio Claret Askartza van a participar este año en la Experiencia Misionera que organiza la Fundación Proclade Yanapay.

Sin comentarios