Azhagusiraiko Mercy Home-rako eguzki-energia (India) – Energía solar para la Mercy Home de Azhagusirai

Iaz, talde eta pertsona batzuen babesari esker, Proclade Yanapay-tik “Azhagusiraiko Mercy Home-rako eguzki-energiaren instalazioa” proiektua lagundu genuen, Chennai probintziako Klaretar Misiolariek Tamil Nadun (India) kudeatzen dutena.

Claretian Mercy Home neskatoen infantizidioaren aurka borrokatzeko sortu zen. Zoritxarrez, praktika hori eskualdean gertatzen da, neskek, ezkontzako ezkonsaria bezalako tradizioak direla eta, beren familiei ekar diezaieketen zamagatik. Mercy Home hori kokatzen den eremuan populazioa pobrezia handian bizi da, baita bestelako arazoekin ere: analfabetismoa, langabezia, alkoholismoa eta abar.

Denborak aurrera egin ahala, Mercy Homek bere jarduera-eremua zabaldu du, eta mutikoak eta abandonatutako adinekoak ere biltzen ditu, bizitza eta arreta duina emateko. Gaur egun, Mercy Homek 25 adingabe eta 42 adineko hartzen ditu. Bere lana ez da mugatzen abandonatutako haur eta adineko horiek hartzera eta zaintzera, eta beste hauek ere egiten ditu: herritarrak sentsibilizatu neskatoen infantizidioaren aurka, bikoteak motibatu neskatoak modu positiboan onar ditzaten, emakumeak kontzientziatu neskatoak izateko duten eskubideaz, haur horientzat gurasoak bilatu, etab.

Zentroaren arazoetako bat hornidura elektrikoaren etenaldi ugariak ziren. Horregatik, eguzki-panelen sistema bat instalatzeko laguntza eskatu zuten, independentzia energetiko handiagoa eta elektrizitate-kostuen murrizketa ahalbidetuko zituena. Horrela, zentroak elektrizitate iraunkorra izatea bermatuko litzateke, eta horrek, aldi berean, Mercy Homeko pertsona guztiei arreta egokia emateko behar diren argia eta edateko ura bermatuko lituzke.

Gure laguntzaile batzuen eskuzabaltasunari esker, eraikinerako eguzki-energiaren sistema erosteko eta instalatzeko behar ziren funtsak lortu genituen. Zentroko arduradunak esan digunez, sistema horri esker, gutxienez elektrizitatearen %50 modu autonomoan lortzen dute eta elektrizitatearen faktura nabarmen murriztu da. Horrek mesede handia egiten dio zentroaren iraunkortasunari.

Horregatik guztiagatik, Mercy Hometik eta Proclade Yanapaytik biziki eskertu nahi ditugu proiektu hau errealitate bihurtu duten laguntzak: Ariznavarrako San Pabloko parrokia (Gasteiz), San Rafael eta Mariaren Bihotzako parrokiak (Bilbo), Leioako Klaretar Sekularrak-CES eta Proclade Yanapayrekin zentroa bisitatu zuten boluntarioak.


Desde Proclade Yanapay el año pasado, gracias a los aportes de varios grupos y personas, pudimos apoyar el proyecto de  “Instalación de energía solar para la Mercy Home de Azhagusirai”, que los Misioneros Claretianos de la Provincia de Chennai atienden en Tamil Nadu, India.

La Claretian Mercy Home fue creada con la finalidad de luchar contra el infanticidio de niñas, una práctica que, por desgracia, se da en la región, debido a la carga que puede suponer las niñas a sus familias debido a tradiciones como la dote en el matrimonio. La Mercy Home se ubica en una zona donde la población vive en situación de gran pobreza, con problemas de analfabetismo, desempleo, alcoholismo, etc.

Con el tiempo, la Mercy Home ha ampliado su ámbito de actuación y también recoge niños y personas ancianas abandonadas, a quienes se acoge para darles una vida y atención dignas. Actualmente, en la Mercy Home se acoge a unas 25 menores y a 42 personas ancianas.  Su trabajo se centra no solo en acoger y cuidar a estos niños, niñas y ancianas abandonadas sino en sensibilizar a la población contra el infanticidio de niñas, motivar a las parejas a la aceptación de las niñas de una forma positiva, concienciar a las mujeres acerca de su derecho a tener niñas, buscar padres/madres para estas niñas y niños, etc.

Uno de los problemas que enfrentaba el centro era el de los constantes cortes de suministro eléctrico. Por ello, solicitaron apoyo para la instalación de un sistema de paneles solares, que permitiría una mayor independencia energética y la reducción de los costes de electricidad. Se garantizaría así el suministro de electricidad permanente al centro, que garantizaría a su vez la luz y agua potable necesarias para una atención adecuada a todas las personas de la Mercy Home.

Gracias a la generosidad de varios de nuestros donantes conseguimos reunir los fondos necesarios para la compra e instalación de sistema de energía solar para el edificio. Tal y como nos cuenta el responsable del centro, este sistema les está permitiendo obtener al menos el 50% de la electricidad de forma autónoma y reducir de forma drástica la factura de electricidad. Algo que beneficia enormemente a la sostenibilidad del centro.

Desde la Mercy Home y desde Proclade Yanapay queremos agradecer enormemente las colaboraciones que han hecho posible este proyecto: parroquias de San Pablo de Ariznavarra (Gasteiz) y de San Rafael y Corazón de María (Bilbao), Seglares Claretianos de Leioa-CES y personas voluntarias que visitaron el centro con Proclade Yanapay.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.